nałęczów park zdrojowyNałęczów to znana w Polsce miejscowość uzdrowiskowa w której leczy się choroby serca i układu ruchu.

Wwojciechów wieża ariańskaieża ariańska w Wojciechowie to budowla obronno-mieszkalna wzniesiona przez J. Pileckiego, starostę lubelskiego w latach 1520 - 1530.

Trzecim miagdyniastem wchodzącym w skład Trójmiasta obok Gdańska i Sopotu jest Gdynia, która swoje prawa miejskie uzyskała w 1926 r. choć pod nazwą Gdina jako wioska rybacka została wzmiankowana już w 1253 r.

toruńHistoria Torunia sięga czasów krzyżackich, gdyż to oni w 1233 r. powołali miasto przy przeprawie przez Wisłę, by potem w 1236 r. przenieść je w dotychczasowe miejsce. Od tego czasu nastąpiła jego szybka rozbudowa, ponieważ do miasta zaczęli ściągać kupcy ze Śląska, z pobliskich ziem polskich oraz z Westfalii i Lubeki.

górka klasztorna sanktuarium maryjneW miejscu w którym stoi obecnie Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej w roku 1079 pasterz pasący bydło ujrzał na ogromnym dębie Najświętszą Maryję Pannę. Było to pierwsze objawienie się Matki Bożej na ziemiach polskich. Po objawieniu tryskająca z pobliskiego źródełka woda nabrała cudownych właściwości.

piotrków trybunalskiPierwsza pisemna wzmianka o Piotrkowie Trybunalskim pochodzi z 1217 r. W 1262 r. Piotrków został włączony do Księstwa Sieradzkiego. W 1291 r. odbył się tutaj zjazd zwołany przez księcia sieradzkiego Władysława Łokietka, w czasie którego Piotrków otrzymał prawdopodobnie  lokację i prawa miejskie.

Przeprawa promowa Korzeniewo - Opalenie na drodze krajowej 90 w kierunku Kwidzyna zajmuje ok. 20 minut. Prom zabiera trzy samochody i jest bezpłatny, nie napędza go żaden silnik ale siła nurtu rzeki Wisły. W poprzek rzeki przeciągnięta jest stalowa lina wzdłuż której płynie prom.