• Współrzędne GPS: 53.736196N, 18.921069Ekwidzyn - zespół katedralno - zamkowy
 • Galeria zdjęć
 • Stan: bardzo dobrze zachowany
 • Dostępność: płatne wejście do muzeum
 • Atrakcyjność: 5/5

Kwidzyn - miasto zapisane w kronikach jako grodzisko istniało już w XI w. Nad miastem górują czerwone mury zamku i katedry - zabytków, które wśród kilku innych zachowały się po II wojnie światowej ze Starego Miasta. Budowę zamku w Kwidzynie rozpoczęto w 1322 r. Wzorowany na zamkach krzyżackich obiekt ukończono w II połowie XIV w. W XVIII w. rozebrano skrzydła południowe i zachodnie. Na narożach zamku wznoszą się kwadratowe wieże. Na południowo-wschodniej części wybudowano główną wieżę - dzwonnicę katedry.

 • nowe zamekWspółrzędne GPS:  53.645796N, 18.730710E
 • Galeria zdjęć
 • Stan: dobrze zachowany
 • Dostępność: własność prywatna
 • Atrakcyjność: 2/5

Nowe to niewielka miejscowość położona na brzegu Wisły pomiędzy Gdańskiem a Bydgoszczą. Gród, który tu powstał na przełomie XIII i XIV w. był obok Stargardu i Świecia miejscem kontrolowania ruchu statków na Wiśle. Nowe było też siedzibą kasztelana książęcego - Świętopełka II. W 1302 r. Nowe uzyskało pierwszy przywilej lokacyjny. Tutejszy zamek został wybudowany przez Krzyżaków prawdopodobnie około połowy XIV w. na miejscu kasztelańskiego grodu.

 • grudziądz ruiny zamkuWspółrzędne GPS:  53.495433N, 18.749479E
 • Galeria zdjęć
 • Stan: ruina
 • Dostępność: brak, teren budowy
 • Atrakcyjność: 2/5

Dzieje zamku krzyżackiego znajdującego się na Górze Zamkowej w Grudziądzu zostały udokumentowane wraz z przybyciem Krzyżaków na ziemię chełmińską. Pierwsze drewniane fortyfikacje w tym miejscu powstały jeszcze przed lokacją miasta ok 1235 r. W połowie XIII w. rozpoczęła się budowa zamku z cegły, którą ukończono w 1299 r. Gotycki zamek w Grudziądzu składał się z przedzamcza położonego na niższym tarasie od strony miasta i zamku właściwego o kształcie nieregularnego czworoboku. W skrzydle południowym na piętrze znajdowały się pomieszczenia reprezentacyjne.

 • gniew zamekWspółrzędne GPS: 53.834329N, 18.827193E
 • Galeria zdjęć
 • Stan: dobrze zachowany
 • Dostępność: wejście płatne
 • Atrakcyjność: 5/5

Zamek krzyżacki w Gniewie był najpotężniejszą twierdzą zakonu na lewym brzegu Wisły, stanowił siedzibę komtura. Budowę zamku rozpoczęli Krzyżacy po przejęciu ziemi gniewskiej w 1282 r. i kontynuowali w XIV w. Zamek wybudowano w stylu gotyckim na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem i studnią. Posiadał trzy wieżyczki i jedną większą wieżę obronną. Pierwotna brama znajdowała się od strony południowej.