Zamek w ruiny zamku w bochotnicyBochotnicy jest budowlą o średniowiecznym rodowodzie. Wzniesiono go w XIV w. w czasach panowania króla Kazimierza Wielkiego. 

dąbrowica pałac firlejówPozostałości pałacu/zamku Firlejów można zobaczyć we wsi Dąbrowica w gminie Jastków. Ród Firlejów wzmiankowany został po raz pierwszy w 1317 r.

Niedaljakubowice murowane ruiny pałacueko Lublina, we wsi Jakubowice Murowane znajdują się ruiny pałacu Tęczyńskich. Pałacu zbudowano na przełomie XVI i XVII w.

Według Jana Długosziłża ruiny zamkua murowany zamek biskupów krakowskich w Iłży został wzniesiony na stromym wzgórzu górującym nad miastem w latach 1326 - 1347.

garbów pałacWe wsi Garbów położonej ok. 20 km od Lublina znajduje się późnoklasycystyczny pałac hrabiego Jana Jezierskiego herbu Nowina.

Wieś Celejów pałac w celejowiebyła własnością szlachecką. Od XV w. należała do Jakuba i Pawła z Chotczy, herbu Nabram. W II połowie XVI w. ród ten założył w Celejowie siedzibę i zbudował dwór obronny z ciosów kamiennych.

Zamek w Baranzamek w baranowie sandomierskimowie Sandomierskim powstał w miejscu średniowiecznego, obronnego dworu rycerskiego należącego do rodziny Baranowskich.