Niezespół dworski w janowcuopodal zamku w Janowcu stoi dwór, który powstał w 1760 r. we wsi Moniaki dla rodziny Wierzbickich.

opole lubelskie pałac lubomirskichPałac Lubormiskich w Opolu Lubelskim zbudowany został przez rodzinę Słupeckich na początku XVII w. w stylu barokowym. Był wtedy budynkiem o dwóch kondygnacjach z dwiema wysokimi wieżami w narożach.

opole lubelskie niezdów pałacBudowa pałacu w Opolu Lubelskim Niezdowie rozpoczęła się w 1787 r. Autorem projektu był Franciszek Degen.

kazimierz dolny zamekZamek w Kazimierzu Dolnym wzniesiony został jako budowla obronna przez Kazimierza Wielkiego. Zamek początkowo miał przyziemie z sześcioma izba i piętro.

Zjanowiec zamekamek w Janowcu nad Wisłą został wzniesiony w latach 1508 - 1526. Jego fundatorem był Mikołaj Firlej - hetman wielki koronny.

puławy pałac czartoryskichW latach 1671- 1676 został w Puławach wzniesiony dla wielkiego marszałka koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego zamek obronny.

pałac małachowskich w nałęczowiePałac Małachowskich w Nałęczowie został zbudowany z fundacji starosty wąwolnickiego Stanisława Małachowskiego, herbu Nałęcz według projektu architekta królewskiego Ferdynanda Naxa. Budowlę ukończno w 1775 r.