boleslawiec ruiny zamkuData powstania zamku w Bolesławcu niknie w mrokach historii. Istnieje prawdopodobieństwo, że murowany, pierwotny zamek powstał w 1288 r. z nakazu księcia Bolesława Pobożnego.

ruiny zamku w ostrzeszowieW I połowie XIV w. Kazimierz Wielki rozpoczął potężne przedsięwzięcie fortyfikacyjne, mające na celu ochronę granic Polski. Polegało ono na tym, że za panowania tego króla wybudowano ponad 50 zamków pełniących głównie funkcje obronne.

Psiemianice pałacałac w Siemianicach został wybudowany przez Piotra Szembeka w 1835 r. W 1894 r. przebudowano go gruntownie w stylu neorenesansowym.

laski pałacLaski to niewielka miejscowość położona w powiecie kępińskim. Znajduje się tutaj neorenesansowy pałac, który powstał w 1908 r.

zamek w lubliniePoczątki zamku w Lublinie związane są z powstaniem w XII w. kasztelanii lubelskiej. Za czasów Kazimierza Sprawiedliwego został wzniesiony na wzgórzu gród umocniony drewniano-ziemnym wałem.

We wsi Kpałac w kraczewicachraczewice niedaleko Poniatowej stoi pałac zbudowany w latach 1912 - 1914 przez niemiecką rodzinę Gerliczów.

Wpalac dwor w gnojniee wsi Gnojno w województwie świętokrzyskim znajduje się dwór/pałac pochodzący z XVI w.