Miejscowość Cczersk zamek książat mazowieckichzersk w którym znajduje się Zamek Książąt Mazowieckich położony jest ok. 40 km od Warszawy. Historia zamku zaczyna się pod koniec XIV w. kiedy to na miejscu grodu książę Janusz I Starszy zaczął wznosić do ochrony swoich ziem przed Krzyżakami murowany, gotycki zamek.

Pobrok ruiny palacu biskupowłożone w Dolinie Dolnego Bugu miasto Brok znane już było we wczesnym średniowieczu. Znajdująca się tutaj osada mieściła się na szlaku handlowym łączącym Pomorze z Rusią Kijowską.

Międzryn zameky Jeziorem Ryńskim a Jeziorem Ołów w Rynie stoi krzyżacki zamek, który powstał około 1377 r. na miejscu wcześniejszej warowni na polecenie wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Winricha von Kniprode.

Wnarol pałac miejscowości Narol położonej pomiędzy Cieszanowem a Bełżcem stoi barokowy pałac zbudowany w latach 1776 ? 1781 przez Antoniego Feliksa hrabiego Łosia.

W okolicach Szczebrzeszyna już we wczesnym średniowieczu istniał gród o nazwie Brody, który wchodził w skład Grodów Czerwieńskich.

Położpalac zamoyskich w zamosciuony w zachodniej części Starego Miasta pałac Zamoyskich wzniesiony został w latach 1579 - 1586 według projektu Bernardo Morando.

Wowozuczyn ruiny zamku bastejowegożuczyn to wieś w woj. lubelskim położona przy drodze 850 pomiędzy miejscowościami Rachanie i Tyszowcami. Znajdują się tutaj ruiny zamku bastejowego, który powstał po 1595 r. na polecenie Jakuba Wożuczyńskiego.