• biala nyska brama wjazdowa do palacuWspółrzędne GPS: 50.433181N, 17.305594E
 • Galeria zdjęć
 • Stan: dobrze zachowana
 • Atrakcyjność: 1/5

Niewielka miejscowość w woj. opolskim była wzmiankowana już w 1275 roku. Bolko I Surowy - książę świdnicko - jaworski zbudował tu zamek obronny, otoczony fosą jako przeciwstawny biskupom wrocławskim. Zamek w Białej Nyskiej został rozebrany w latach 1292-1296 na mocy układu z biskupami wrocławskimi i po obłożeniu przez nich księcia klątwą w roku 1294. Na fundamentach rozebranego zamku zbudowano tu pałac. Budowla została rozbudowana jeszcze w XVI wieku, powstała wtedy wieża i brama wjazdowa do pałacu.

 • siestrzechowice pałacWspółrzędne GPS: 50.433881N, 17.275403E
 • Galeria zdjęć
 • Stan: ruina
 • Dostępność: wł. prywatna
 • Atrakcyjność: 1/5

We wsi stoi renesansowy pałac wybudowany przez sędziego dworskiego Andreasa von Jerin w latach 1593 - 94. Jest to prostokątny obiekt w którym znajduje się wewnętrzny dziedziniec z krużgankami. Nad głównym wejściem do pałacu od strony północnej można było zobaczyć herb Jerinów. Po śmierci Andreasa w 1622 r. pałac w Siestrzechowicach przechodził przez ręce jego potomków do 1730 r. Potem Siestrzechowice kupił baron Jan Krzysztof von Strachwitz, a po nim biskup wrocławski Franciszek Ludwik von Strachwitz, który w 1743 r. przekazał pałac na rzecz szpitala w Nysie.

 • ŁąkaPrudnickaWspółrzędne GPS: 50.316452N, 17.536793E
 • Galeria zdjęć zamku
 • Stan: ruina
 • Dostępność: wł. prywatna
 • Atrakcyjność: 3/5

Czteroskrzydłowy stojący przy głównej drodze w Łące Prudnickiej zamek pochodzi z XV wieku. W XVI w. oraz w latach 1615-17 został przebudowany w stylu renesansu. Od XVI w. do 1825 był w posiadaniu rodu Mettichów jako centrum ich dóbr. W latach 1875-83 przebudowano go w stylu neogotyckim (widać to na przykładzie wieży zamkowej). Ostatnimi właścicielami zamku była rodzina Sedlnitzky von Choltitz, którzy przed nadejściem frontu uciekli pozostawiając wyposażenie obiektu w nienaruszonym stanie. Bardzo szybko zostało to rozkradzione przez szabrowników. W 1953 r. zamek przejęła Państwowa Stadnina Koni.

 • większyce pałacWspółrzędne GPS: 50.337896N, 18.104895E
 • Galeria zdjęć pałacu
 • Stan: po remoncie
 • Dostęp: brak, wł. prywatna
 • Atrakcyjność: 3/5

W 1871 r. został tutaj wybudowany neogotycki pałac w miejscu, w którym kiedyś stał dwór. Na początku XIX w. mieściło się tutaj przedszkole. W czasie II wojny światowej w budynku pałacu mieścił się szpital dla oficerów niemieckich i radzieckich. Po wojnie pałac w Większycach był siedzibą Uniwersytetu Ludowego, a później został przekazany na cele społeczne.

 • tułowice pałacWspółrzędne GPS: 50.591279N, 17.656818E
 • Galeria zdjęć pałacu
 • Stan: obiekt dobrze zachowany
 • Dostępność: tylko z zewnątrz
 • Atrakcyjność: 4/5

Od XVI w.Tułowice przechodziły przez ręce różnych właścicieli ziemskich. W?1577 r. posiadłość nabył Jan Pükler z Łagiewnik. Rodzina von Frankenbergów została związana z historią posiadłości, kiedy syn Jana - Henryk ożenił się z Katarzyną von Frankenberg. W 1630 r. Tułowice przejął biskup Olmitz Franciszek książę von Duttrischten. Sześć lat później miejscowość łącznie z Niemodlinem stały się własnością Bernarda von Zierotin, który był rektorem praskiego Uniwersytetu.

 • krapkowice zamekWspółrzędne GPS: 50.474681N, 17.969027E

Zamek w Krapkowicach jest budowlą późnorenesansową, jego najdawniejsze losy nikną w mroku dziejów. Nie wiadomo kto i kiedy go zbudował. Przyjmuje się, że zamek istniał już w XIII w. W latach 1834 - 1845 w części pomieszczeń funkcjonowała szkoła. Dopiero w 1888 r. hrabia Henryk Kurt von Haugwitz odbudował krapkowicki zamek i przeniósł do niego swą siedzibę. W okresie międzywojennym urządzono tu ponownie szkołę. W czasie wybuchu II wojny światowej zamek został poważnie zniszczony i pozbawiony dachu. Po wojnie został odrestaurowany i od 1947 r. mieści się w nim szkoła.

 • biechów pałacWspółrzędne GPS: 50.55524N, 17.253566E

Opolska wieś Biechów leżąca w powiecie nyskim ma w swojej historii dowód w postaci kamiennego pługa datowanego na 3000 lat p.n.e, co sugeruje, że w okolicach tych musiała istnieć osada ludzka. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XIII wieku kiedy to związana była z kasztelanią otmuchowską. Pałac w Biechowie wywodzi się prawdopodobnie z folwarku, który istniał tutaj w średniowieczu. W XVI w. jego siedzibę poddano stylowej modernizacji.  W 1854 r. zespół dworski spłonął. W latach 1856-1863 powstał obecny zespół pałacowy według planów architekta Karl Lüdecke z Wrocławia na zlecenie hrabiego von Matuschka. W 1904 r. kolejną rozbudowę przeprowadził Manfred Matuschke, który był ostatnim właścicielem pałacu, w lutym 1945 r. opuścił Biechów. Pałac od 40 lat jest użytkowany przez szkołę. W chwili obecnej mieści się tutaj Techniku Żywienia Gospodarstwa Domowego wraz z internatem.