Opole Wieża Piastowska i Wieża Zamku GórnegoWieża Piastowska w Opolu wzniesiona została ok. 1300 r. przez księcia Bolesława I i jest jedyną pozostałością po zamku piastowskim, który został rozebrany w latach 1928 - 1931. Wieża została postawiona na kamiennym fundamencie głębokim na 6 metrów.

  • GPS Wieża Piastowska: 50.667404N, 17.920067E.

  • GPS Wieża Zamku Górnego: 50.670022N, 17.925019E

  • Galeria zdjęć
  • Stan: dobry
  • Dostępność: własność prywatna
  • Atrakcyjność: 2/5

Mur Wieży Piastowskiej w dolnej partii ma grubość ok. 3 metrów. Zwieńczenie Wieży w ciągu wieków wielokrotnie przekształcano. Pierwotnie do gotyckiej wieży wchodzono przez otwór na wysokości 9 m. (który jest obecnie zamurowany), po drewnianym ganku połączonym z murami nieistniejącego już zamku. Wieża ma 51 metrów wysokości wraz z iglicą.

Wieża Zamku Górnego w Opolu jest pozostałościa po Zamku Górnym rozebranym po pożarze z 1615 r. Zbudowana została w końcu XIV w. W XVI w. zamek został przeznaczony na więzienie. W XVII w. kaplica zamku została przekazana protestantom. W 1844 r. wieżę podwyższono o czwartą kondygnację i zwieńczono neogotyckim krenelażem. W wieży zachował się zamurowany portal oraz ślepa wnęka, która jest prawdopodobnie pozostałością po bramie wjazdowej. W 1898 r. wieża została włączona do zabudowań szkolnych. Od strony południowej zachował się odcinek muru z narożną wieżyczką. Obecnie stanowi część budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.