We wsi chlewice pałac potockichChlewice zobaczyć można pałac/dwór Potockich pochodzący z XIX w.

Potoccy nabyli wieś w 1876 r., kiedy to dobra chlewickie zostały wystawione na licytację. Jeszcze do niedawna w pałacu mieściła się szkoła podstawowa. Obecnie budynek będący własnością prywatną popada w ruinę. Pałac otoczony był parkiem.


Źródło: www.moskorzew.pl