Na ppaszkówka pałacołudniowy zachód od Krakowa we wsi Paszkówka stoi neogotycki pałac rodziny Wężyków pochodzący z XIX w. Jego budowę rozpoczął w 1865 r. Leonard Wężyk.

 • GPS: 49°56'26.09"N, 19°41'7.61"E
 • Galeria zdjęć pałacu
 • Stan: po remoncie
 • Dostępność: hotel i restauracja
 • Atrakcyjność: 4/5

zebrzydowice dwór obronnyDwór obronny w Zebrzydowicach zbudowany został w połowie XVI w. przez rodzinę Zebrzydowskich. W 1599 r. został powiększony i przekształcony na szpital dla rannych żołnierzy i kalek.

 • GPS: 49°52'52.81"N, 19°40'41.19"E
 • Galeria zdjęć dworu
 • Stan: dobry
 • Dostępność: własność prywatna
 • Atrakcyjność: 3/5

lanckorona zamekRuiny średniowiecznego zamku w Lanckoronie położone są na wzniesieniu górującym nad miastem. Zamek został zbudowany prawdopodobnie przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV w.

 • GPS: 49°50'52.28"N, 19°42'44.02"E
 • Galeria zdjęć zamku
 • Stan: ruina
 • Dostępność: bez ograniczeń
 • Atrakcyjność: 4/5

miechów dworek zaciszeDworek "Zacisze" w Miechowie wzniesiony został w 1784 r. Jest to parterowy dworek zbudowany w konstrukcji zrębowej na planie prostokąta, dach łamany - polski z facjatami pokryto gontem.

 • GPS: 50°21'18.74"N, 20° 2'14.45"E
 • Galeria zdjęć dworu
 • Stan: bardzo dobry
 • Dostępność: wstęp ograniczony
 • Atrakcyjność: 3/5

książ wielki zamekPoczątki zamku na Mirowie sięgają XVI w. Nowy właściciel Książa, biskup krakowski, Piotr Myszkowski w 1582 r. podjął budowę nowej siedziby rodu Myszkowskich, pochodzących z Mirowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 • GPS: 50°26'25.37"N, 20° 8'57.74"E
 • Galeria zdjęć zamku
 • Stan: dobry
 • Dostępność: bez ograniczeń dookoła obiektu
 • Atrakcyjność: 4/5

Poręba Wielka - oficzyna dworska i park WodzickichOficyna dworska w Porębie Wielkiej to budynek znajdujący się w parku podworskim Wodzickich, który opisywany był w kolejnych inwentarzach klucza wielkoporębskiego m.in. z 1677 r. i 1690 r.

 • Współrzędne GPS: 49.623672N, 20.083622E
 • Galeria zdjęć
 • Stan: dobry
 • Dostępność: bez ograniczeń
 • Atrakcyjność: 2/5

 • Współrzędne GPS: 49.964219N, 20.715604Edębno zamek

 • Galeria zdjęć
 • Stan: bardzo dobrze zachowany
 • Dostępność: płatne wejście do muzeum
 • Atrakcyjność: 5/5

W II połowie XIII w. istniało w tym miejscu drewniane grodzisko obronne otoczone wałem i fosą. W początkach XIV w. zostało ono spalone. W drugiej połowie XIV w. Piotr herbu Odrowąż inicjuje budowę kamiennej wieży lub tzw. kamienicy oraz kaplicy w obrębie podwyższonego wału, wzmocnionego kamienną okładziną. Przed 1480 r. kasztalan krakowski Jakub Odrowąż zwany Dębińskim wznosi ceglano-kamienną rezydencję obronną. Stanowi ją zespół trzech odrębnych budynków (pałaców) skupionych wokół dziedzińca z drewnianymi gankami prowadzącymi do komnat piętra.