• zamek w olsztynie koło częstochowyWspółrzędne GPS: 50.749058N, 19.273498E

Z ruin położonych na wzgórzu niewiele pozostało do obecnych czasów. Zamek podupadł po licznych najazdach i walkach. W latach 90-tych XX w. został rozsławiony poprzez pokazy pirotechniczne i laserów. Warto jednak wybrać sie na spacer między olsztyńskimi skałkami i wejść na wieżę zamkową by zobaczyć panoramę okolicy.

Zamek w Mirowie wzniesiono prawdopodobnie za czasów Kazimierza Wielkiego. Ma on surowy gotycki kształt. Do dzisiaj zachowała się górna część zamku i fragment dolnej, w murach widać otwory strzelnicze i okna. Wjazd do zamku prowadził od strony południowej. Spod zamku w Mirowie wiedzie czerwony szlak, który prowadzi do sąsiadującego zamku Bobolice.

  • Współrzędne GPS: 50.614853N,  19.472542E
  • Mirów na fotografii
  • Stan: ruina
  • Dostępność: tylko z zewnątrz
  • Atrakcyjność: 4/5

  • Współrzędne GPS: 50.453061N, 19.552593E

Zamek został zbudowany na początku XIV w., właścicielami byli rycerze pochodzący z rodu Włodków Sulimczyków. Podczas potopu szwedzkiego w 1655 r. część budowli została spalona. To co ocalało z zamku przechodziło we władanie coraz to innych rodów i zamek zaczął popadać w ruinę. Ostatni mieszkańcy wyprowadzili się z zamku w XIX w. Po pracach konserwatorskich przeprowadzonych w latach 1949-1973 zamek udostępniono do zwiedzania.

  • Współrzędne GPS: 50.438408N, 19.675042E

Zamek został wzniesiony w połowie XIV w. najprawdopodobniej przez Ottona z Pilczy herbu Topór. W XV w. kiedy dobra pileckie przeszły w ręce Leliwitów zamek został rozbudowany.

  • Współrzędne GPS: 50.327144N, 19.129030E

Historia grodu wzniesionego na Górze Zamkowej sięga IX wieku. Za panowania Bolesława Wstydliwego, w obrębie grodu wzniesiono kamienny stołp ? wieżę, istniejącą do dziś. Do niej Kazimierz Wielki w latach 40. XIV stulecia dobudował zamek. Składa się zamku górnego - części mieszkalnej, oraz przedzamcza z pozostałościami murów obwodowych i nieistniejącą już dziś bramą wjazdową. W 1616 r. wielki pożar zniszczył część miasta wraz zamkiem. W 1655 r. w czasie "potopu" Szwedzi poważnie zniszczyli zamek. W 1952 r. rozpoczęto odbudowę zamku wg planu Zygmunta Gawlika. Nie przywrócono mu jednak w pełni gotyckiego stylu, pozostawiono elementy romantyczne, nie odbudowano wieży bramnej. W 1956 r. w zamku otworzono Muzeum Zagłębia.

  • Współrzędne GPS:50.223830N, 18.772560E

Ziemie chudowskie wraz z zamkiem znalazły się w 1850 roku w posiadaniu Joanny Grycik von Schomberg-Godulla i jej męża Hansa Ulricha Gotharda von Schaffgotsch. Data powstania zamku jest trudna do ustalenia. Za budowniczego uznaje się Jana Gierałtowskiego. W 1532 Jan Gierałtowski kupił dobra rycerskie Chudów - Paniówki i to on jest uznawany za budowniczego zamku. Rodzina Gierałtowskich była w posiadaniu zamku do 1622 roku. W latach 1706-1767 nastąpił rozkwit zamku, należał on wtedy do najwspanialszych na Górnym Śląsku, w którym odbywały się bale i przyjęcia. W nocy 11.01.1875 r. wybuchł w zamku pożar. Z polecenia właścicieli zamek nie został jednak odremontowany, lecz częściowo rozebrany i przekształcony w modną wówczas romantyczną ruinę.