• jastrzębie zdrój borynia pałacWspółrzędne GPS: 50.003771N, 18.644805E
 • Galeria zdjęć
 • Stan: bardzo dobrze zachowany
 • Dostępność: własność prywatna
 • Atrakcyjność: 3/5


Pałac znajdujący się w Jastrzębiu-Zdroju, w sołectwie Borynia został zbudowany prawdopodobnie przez księcia pszyczyńskiego w drugiej połowie XVIII wieku (1781 r.) w stylu klasycystycznym z silnymi wpływami późnego baroku. Jest to budynek bardzo dobrze zachowany, murowany z cegły, piętrowy budowany na planie prostokąta. Na parterze znajduje się sień. Do 1961 roku klatka schodowa opatrzona była ażurową klasycystyczną drewnianą balustradą. W czasie restauracji budynku została ona usunięta. W latach 90-tych XX w. obiekt przeszedł gruntowny remont.

 • udórz ruiny zamkuWspółrzędne GPS: 50.445122N, 19.769528E
 • Galeria zdjęć
 • Stan: ruina
 • Dostępność: wstęp bez ograniczeń
 • Atrakcyjność: 2/5

Ruiny średniowiecznego zamku rycerskiego położone są w bukowym lesie niedaleko wsi Udórz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Niewiele wiadomo o historii samej budowli. Prawdopodobnie fundatorem zamku mógł być dziedzic okolicznych ziem - Iwo z Obiechowa herbu Wieniawa, a sam zamek miał powstać na przełomie XIV i XV wieku. Warowni najprawdopodbniej nigdy nie ukończono. Po roku 1581 zamek miał przejść z rąk Mikołaja Długosza w posiadanie Andrzeja Korycińskiego, a jedyne ślady pisane na jego temat to zapiski w księga parafii w Pilicy z końca XVIII, mówiące o "śladach ruin zameczku". 

 • wodzisław śląski pałacWspółrzędne GPS: 50.002303N, 18.465008E
 • Galeria zdjęć
 • Stan: dobrze zachowany
 • Atrakcyjność: 2/5

Na terenie tzw. Starego Wodzisławia lub Grodziska znajdował się gród obronny zniszczony przez Tatarów w 1241 r. Początki istnienia miasta datuje się prawdopodobnie na rok 1257 i wtedy został zbudowany z fundacji książęcej pierwszy zamek wodzisławski, który okres swej świetności miał w XVI wieku. W związku z działaniami wojny trzydziestoleniej w XVII wieku wokół Wodzisławia, zamek został w 1648 zburzony przez Szwedów. Odbudowany, nie odzyskał już jednak swej dawnej świetności. Na miejscu starego zamku, rodzina Dietrichsteinów postanowiła wybudować nową rezydencję. W latach 1742-1745 został wybudowany przez hrabiego Józefa von Dietrichsteina obecny pałac i jest on prawdopodobnie pierwszą budowlą w stylu klasycystycznym na ziemiach polskich.

 • wierbka pałac moesówWspółrzędne GPS: 50.477890N, 19.724677E
 • Galeria zdjęć
 • Stan: ruina
 • Atrakcyjność: 3/5

Pałac w Wierbce został zbudowany w stylu eklektycznym w 1880 r. przez Aleksandra Moesa. Rodzina Moesów pochodząca z Niemiec przyczyniła się do uprzemysłowienia terenów Wierbki, Sławniowa i Pilicy poprzez uruchomienie  w Wierbce papierni, dwóch gorzelni i młyna parowego. Za pałacem stał budynek, w którym znajdowały się mieszkania dla służby, stajnia i powozownia. Moesowie byli właścicielami tutejszego pałacu do stycznia 1945 r., kiedy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju. W styczniu 1987 r. w pałacu wybuchł pożar, który zniszczył obiekt zamieniając go w ruinę.

 • strzybnik pałacWspółrzędne GPS: 50.135496N, 18.160482E
 • Galeria zdjęć pałacu
 • Stan: obiekt w ruinie, groźba zawalenia murów
 • Dostępność: brak, wł. prywatna
 • Atrakcyjność: 2/5

Pałac w Strzybniku pochodzi z XIX wieku i powstał dzięki Jadwidze Zofii von Drechsler, która w 1792 roku w swoim testamencie przeznaczyła pieniądze na jego budowę. W 1919 r. obiekt przebudowano. Główne wejście do pałacu wiedzie po schodach przez ganek, który jest wsparty na czterech kolumnach. Od XIX wieku pałac należał do rodziny von Bischofschausen. W 1944 roku jej ostatni przedstawiciele - Fritz von Bischofschausen wraz z żoną Isabellą opuścili pałac. W 1945 roku obiekt przejął Skarb Państwa, a zarządzało nim Państwowe Gospodarstwo Rolne. Pałac ma prawdopodobnie swojego właściciela ale po stanie budynku nie widać by coś zostało zrobione.

 • rudnik pałacWspółrzędne GPS: 50.129014N, 18.179690E
 • Galeria zdjęć pałacu
 • Stan: grozi zawaleniem
 • Dostępność: brak, wł. prywatna
 • Atrakcyjność: 2/5

Rudnik to niewielka wieś w powiecie raciborskim. Znajduje się tutaj neobarokowy pałac z 1797 r. W 1919 r. obiekt został odrestaurowany. Po II wojnie światowej w budynku mieścił się miejscowy PGR. Pałac w Rudniku jest otoczony zaniedbanym parkiem krajobrazowym. Obecnie pałac znajduje się w rękach prywatnych i trudno go znaleźć w zarośniętych krzakach.

 • brzeźnica pałacWspółrzędne GPS: 50.145251N, 18.217991E
 • Galeria zdjęć pałacu
 • Stan: relikt murów
 • Dostępność: brak, wł. prywatna
 • Atrakcyjność: 1/5

Barokowy pałac w Brzeźnicy został wybudowany w 1645 roku przez ówczesną właścicielkę wsi Brzeźnica - Małgorzatę Dzierżanowską. Budowla była pierwotnie piętrowa, niestety do dzisiaj zachowały się jedynie ściany do wysokości pierwszej kondygnacji. Dookoła pałacu rozciągały się ogrody oraz park z licznymi okazami starodrzewia. Pałac uległ zniszczeniu podczas działań wojennych na tych terenach w 1945 r.