ruiny zamku w rudzie śląskiejNa skrzyżowaniu ulic: Bujoczka, Starowiejskiej i Szczęść Boże w Rudzie Śląskiej zachowały się niewielkie pozostałości zamku, który został prawdopodobnie wybudowany pod koniec XIV w. przez ród Rudzkich.

  • GPS:  50°18'50.26"N, 18°50'42.84"E
  • Galeria zdjęć ruin
  • Stan: niewielkie pozostałości
  • Dostępność: bez ograniczeń
  • Atrakcyjność: 2/5

Przypuszcza się że, od 1543 r. zamek należał do Jana Gierałtowskiego, który był właścicielem zamku w Chudowie. Obiekt został zniszczony w I połowie XVII w. podczas wojny trzydziestoletniej. Powolna, udana odbudowa zamku, przekształciła go w pałac,  który posiadał czynną w 1754 r. kaplicę. W XIX w. przebudowa pałacu nadaje mu styl neogotycki. W takim też stanie zabytek dotrwał do II wojny światowej. Koniec pałacu nastąpił W 1945 r. kiedy to żołnierze Armii Czerwonej podkładają pod niego ogień. Zniszczenia i brak remontów sprawiły, że pałac popadł w ruinę. Pozostałościami po pałacu są kamienne resztki murów o grubości do 3 metrów, które świadczyłyby o średniowiecznym pochodzeniu tego obiektu. Do chwili obecnej nie przeprowadzano tutaj żadnych badań archeologicznych, więc dane na temat obiektu, są tylko przypuszczeniami. W 2009 r. pojawiła się szansa dzięki fundacji "Zamek Chudów" na przypomnienie tego miejsca. Być może zapomniane ruiny zasłonięte krzakami poddane zostaną renowacji i staną się atrakcją miasta.