kobiernice zamek wołekPierwsza wzmianka historyczna o zamku Wołek w Kobiernicach pochodzi z 1396 r. Datę tę można umownie uznać za początek historii zamku. Wołek wymieniono wówczas wśród dóbr stanowiących posag Jadwigi zaślubionej przez księcia oświęcimskiego Jana II.

  • GPS: 49°49'51.86"N, 19°12'10.59"E
  • Galeria zdjęć
  • Stan: niewielkie pozostałości
  • Dostępność: wstęp wolny
  • Atrakcyjność: 3/5

Po bezpotomnej śmierci Jana II oświęcimskiego w 1405 r. Wołek wraz z innymi dobrami księstwa oświęcimskiego przechodzi w ręce książąt cieszyńskich. Wkrótce potem kronikarz Marcin Bielski pod rokiem 1415 odnotował w swej  "Kronice",  że Wołek stał się siedliskiem zbójców. było to powodem zdobycia i częściowego zburzenia zamku przez księcia cieszyńskiego Kazimierza IV. W połowie XV w. książę Janusz III oświęcimski po nieudanej próbie  odbicia utraconego zamku oświęcimskiego schronił się na Wołku, który został odbudowany po zniszczeniach z 1405 r. Wkrótce potem zamek obległy wojska królewskie pod wodzą Jana Tenczyńskiego. Do zdobycia zamku jednak nie doszło, gdyż oblężenie przerwały układy. W wyniku ugody Korona Polska wykupiła w roku 1454 całe księstwo oświęcimskie, zaś książęta oświęcimscy złożyli królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi hołd lenny. Po raz ostatni w 1476 r. Wołek znalazł się w centrum działań zbrojnych, kiedy dla uśmierzenia wznowionych niepokojów wojska królewskie ruszyły na zamki księstwa oświęcimskiego ostatecznie je zdobywając i burząc z rozkazu królewskiego. Rok 1476 stanowił więc datę ostatecznego upadku Wołka. Ruiny średniowiecznego zamku Wołek w Kobiernicach charakteryzują się doskonałym położeniem zarówno pod względem strategicznym, jak i krajoznawczym - na szczycie wzniesienia Kopiec leżącego w paśmie Góry Bujakowskiej. Przy dobrej widoczności na horyzoncie od północy widoczny  jest w oddali zamek w Oświęcimiu z dominującą wieżą. Wyniosłe położenie nad doliną Soły pozwalało w pełni kontrolować wiodący u podnóża zamku doliną Soły szlak handlowy i komunikacyjny. Zamek Wołek stanowił doskonałą ufortyfikowaną i trudną do zdobycia warownię, co potwierdzają długotrwałe oblężenia, wreszcie zdobycie i zniszczenie. Z całą odpowiedzialnością należy stwierdzić, że zamek Wołek odegrał znaczącą rolę w historii tych ziem

Opr. Jacek Reyniak