góra św annyGóra św. Anny (406 m. n.p.m.) powstała na skutek ruchów tektonicznych i jest najwyższym wzniesieniem Masywu Chełskiego na Wyżynie Śląskiej. Jest ona pozostałością wulkanu czynnego kilka milionów lat temu.

strzelce opolskieZamek w Strzelcach Opolskich nie jest jedynym zabytkiem tego miasta. Spacerując po Strzelcach można zwiedzić m.in. kościół św. Wawrzyńca.

Kościółbaborów kościół św. jerzego i barbary św. Józefa i Barbary w Baborowie zbudowany został z ciosowego drewna modrzewiowego na kamiennej podmurówce w latach 1700 - 1702. Wcześniej w tym miejscu stała drewniana kaplica p.w. św. Józefa, pełniąca rolę tzw. kościoła odpustowego.


Założycielem miasta Grodków w woj. opolskim był książę wrocławski Henryk Brodaty - tak wynika z dokumentów z 1234 r. Historia Grodkowa kształtowała się przez wiele wieków, pozostawiając swój namacalny ślad w postaci zabytków. Pomimo ogromnych zniszczeń po przejściu przez miasto w 1945 r. frontu wojennego, zachowały się tutaj takie zabytki jak: Kościół św. Michała, Ratusz, fragmenty murów miejskich wraz z Bramą Lewińską, Basztą Więzienną i Bramą Ziębicką, ruiny negotyckiego kościoła.

Przejeżdżając przez miasto Prudnik na Opolszczyznie, warto zatrzymać się na chwilę na Rynku. W centralnym miejscu znajduje się tutaj Ratusz miejski, który jako obiekt drewniany istniał już w średniowieczu, murowany powstał w 1782 roku a obecny kształt uzyskał w latach 1894-1896. W północno-zachodniej części Rynku stoi Kolumna maryjna ? ufundowana w 1694 roku przez notariusza miejskiego Piotra Ortmana i jego żonę dla uczczenia ofiar dżumy w 1624 roku. Oprócz tego można tutaj jeszcze zobaczyć barokową figurę św. Jana NIepomucena z 1733 r. i fontannę z 1695 r.

Nysa jest jednym z najstarszych miast śląskich. Jej historia zaczyna się prawdopodobnie już w X wieku, kiedy istniała tu osada. Gród w Nysie wg Jana Długosza założył Bolesław Krzywousty. Pomimo wielu zniszczeń wojennych oraz wyburzeń tuż po wojnie przez polskie władze, miasto posiada dużo cennych zabytków, które ocalały i stanowią bogactwo historii tego miejsca.

Głogówek to jedno z najstarszych miast Śląska Opolskiego. Miasto jest dumne z dwóch wydarzeń w swojej historii: po pierwsze w czasie potopu szwedzkiego w 1655 r. schronił się tutaj król Jan Kazimierz z rodziną - Głogówek przez ten krótki czas stanowił stolicę Polski, po drugie w 1806 r. przebywał tutaj Ludwig van Beethoven i właśnie w tym miejscu skomponował IV symfonię.