Wejście na boso do Błękitnego Meczetu, spacer po Hipodromie, przejazd Mostem Bosforskim na część azjatycką miasta to tylko niewielka część Turcji jaką można było zobaczyć podczas jednodniowego wyjazdu z Pomorie do Stambułu w Turcji. Zapraszam do obejrzenia fotek.

  • Istambuł, Błękitny Meczet GPS: 41° 0'19.12"N, 28°58'36.84"E
  • Akwedukt Walensy GPS: 41° 0'57.55"N, 28°57'20.03"E
  • Hipodrom GPS: 41° 0'21.93"N, 28°58'32.27"E
  • Hagia Sophia GPS: 41° 0'30.51"N, 28°58'47.61"E
  • Most Bosforski GPS: 41° 2'42.40"N, 29° 2'5.18"E
  • Zobacz zdjęcia z Istambułu

Przejeżdżając autobusem przez Stambuł zobaczyć mogliśmy: akwedut Walensy - zbudowany w 375 na rozkaz cesarza Walensa, który z Lasów Belgradzkich sprowadzał wodę do miasta. Akwedukt biegnie na wysokości 64 m.n.p.m. i osiąga miejscami wysokość 20 metrów. Na Hippodromie: Fontanna Wilhelma II - dar dla dynastii Osmańskiej. Hippodrom - jego budowę w 203 r. rozpoczął Septymiusz Sewer. Za czasów Konstatyna Wielkiego istniał tutaj cyrk, w którym rozgrywano wyścigi rydwanów.Obelisk Egipski na Hipodromie to najstarsze dzieło sztuki w Stambule. Pochodzi z XV w p.n.e. wybudowany przez faraona Totmesa II na pamiątkę swojego zwycięstwa w Mezopotamii. Wykonany jest z różowego granitu asuańskiego. Obok znajduje się Obelisk Konstantyna. Pochodzi on najprawdopodobniej z IV, V wieku, odnowiono go w X w. za panowania Konstantyna VII - stąd jego nazwa. Kolumna była pokryta płytami z brązu, zostały jednak one wywiezione do Wenecji podczas IV wyprawy krzyżowej. Kolumna wężowa na Hipodromie - pochodzi ze świątyni Apollina w Delfach. Jest symbolem zwycięstwa Greków nad Persami w bitwie pod Platejami. Kolumnę postawiono tutaj w IV w. Błękitny Meczet zbudowany przez sułtana Ahmeda I, jego budowę rozpoczęto w 1609 r. Sułtanowi zależało na tym by meczet był budowlą wspanialszą od stojącej w pobliżu Hagia Sofii. Projektantem nowej świątyni, która miała stać się najważniejszym meczetem Imperium Osmańskiego był Sedefkar Mehmet A?a, uczeń Sinana. Meczet wzniesiony jest na planie kwadratu i znajduje się na sporym placu, do którego wiedzie pięć bram. W czterech narożnikach meczetu, oraz na dwóch narożnikach dziedzińca wewnętrznego ustawiono łącznie sześć minaretów. Do wnętrza meczetu prowadzą trzy wejścia, dwa z dziedzińca zewnętrznego i jedno z wewnętrznego. Świątynię przykrywa kopuła o średnicy 22,4 m, która wznosi się 43 m ponad poziom posadzki. Część modlitewna oddzielona jest od części dla turystów, którzy wchodząc do wnętrza muszą, zgodnie z tradycją muzułmańska, zdjąć buty oraz okryć kolana i ramiona (do tego celu służą chusty wypożyczane przy wejściu do meczetu).Wzdłuż ścian meczetu biegną galerie, które zdobi 21 tysięcy płytek fajansowych z manufaktur w ?zniku. Ornamenty roślinne utrzymane są w błękitnej tonacji i dały meczetowi jego popularną nazwę - Błękitny Meczet. Światło do wnętrza meczetu przenika przez 260 okien, w których nie zachowały się niestety oryginalne barwne szyby. Posadzka meczetu wyścielona jest grubymi dywanami, są one bardzo miękkie. Kopuła meczetu podtrzymywana jest przez cztery filary, które z powodu swojej średnicy (5 m) nazywane są niekiedy "nogami słoniowymi". Kościół Mądrości Bożej czyli Hagia Sofia z VI w., przerobiona została za czasów tureckich na meczet, a od 1935 na muzeum. Czwarty co do wielkości kościół świata, z tak olbrzymią zamkniętą przestrzenią. Przejechaliśmy również Mostem Bosforskim - jego budowę ukończono w 1973, ma 1074 m długości na część azjatycką Stambułu. Na zdjęciach widać też mury lądowe Stambułu - zbudowane w V wieku, mają długość około 6 km. Konstrukcję wzmacnia 96 wież. Przed murami wykopano rów o głębokości 10 metrów i szerokości 20 metrów. Za nim leżą w odległości 10 metrów od siebie podwójne mury.
Krótki film z okolic Bękitnego Meczetu w Istambule