Historia tarnowTarnowa rozpoczyna się w IX w. na Górze św. Marcina położonej obecnie ok. 3 km od centrum miasta. Miasto Tarnów zostało po raz pierwszy wzmiankowane w 1309 r.

Grota ojcow jaskinia lokietkaŁokietka stanowi największą znaną jaskinię na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Położona ok. 125 metrów nad dnem Doliny Sąspowskiej ma 320 metrów długości.

Położony w Dojcówolinie Prądnika i na Szlaku Orlich Gniazd Ojców rozwinął się z osady powstałej przy zamku. Pierwsze wzmianki o Ojcowie pochodzą z 1370 r.

skałaMiasto Skała położone ok. 20 km od Krakowa jest jednym z najstarszych miast Małopolski. Już w początkach XIII wieku Skała była wymieniana jako gród piastowski, o który zacięte walki toczyli między sobą książęta piastowscy, pretendenci do tronu krakowskiego.

kaplica na wodzie w ojcowieKaplica św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika) zwana też Kaplicą na wodzie, znajdująca się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego przebudowana została na obiekt sakralny w 1901 r. z dawnych łazienek zdrojowych.

brama krakowska w ojcowieBrama Krakowska znajdująca się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w Dolinie Prądnika zbudowana jest z wapieni skalistych, które dominują w budowie geologicznej Parku.

Pustelniapustelnia niepokalanów w grzechyni Niepokalanów to ośrodek rekolekcyjny założony przez Piotra Natanka we wsi Grzechynia.