W Sandomierzu opsandomierzrócz zamku zachowało się kilkaset innych zabytków architektury pochodzącej z różnych epok

Wieś Pacpacanówanów znana jest przede wszystkim dzieciom dzięki "Przygodom Koziołka Matołka" Kornela Makuszyńskiego.

Szydłów jest nszydłówiewielką miejscowością, położoną między Kielcami a Sandomierzem i obfitującą w zabytki pochodzące ze średniowiecza.

wiatrak w Krasocinie Wiatrak stoi na niewielkim wzniesieniu, 12 km od Włoszczowej przy głównej drodze na Kielce. Wybudowany został pod koniec XIX w. Jest to obiekt murowany, przykryty drewnianym gontowym dachem, wzorowany na wiatrakach holenderskich. Budynek ocalał po II wojnie światowej i po jego odbudowie, otworzono w nim ?Muzeum Chleba?. Niestety od paru lat wiatrak niszczeje, mimo że obiekt znajduje się w rękach prywatnych, jego właściciele chyba o nim zapomnieli.

Dom Długosza to gotycka kamienica, która została wzniesiona w 1460 r. przez Ks. Jana Długosza dla kanoników i wikariuszy. W budynku tym pod opieką Jana Długosza mieszkali i pobierali nauki synowie Kazimierza Jagiellończyka.

Dzwonnica znajdująca się obok Domu Długosza wybudowana została w latach 1460-70. Jej dwie dolne kondygnacje wykonano z kamienia, a dwie górne z cegły zendrówki ze wzorem.

W miasteczku Kazimierza Wielka można podziwiać wieżę mieszkalną z 1888 r. nazywaną też basztą lub okrąglakiem. W baszcie znajdowały się mieszkania praktykantów cukrowni, która mieściła się obok, a dzięki której miasteczko rozwijało się pod koniec XIX w. i w pierwszej połowie XX w. Cukrownię wybudował Kazimierz Łubieński w 1845 r., a pod koniec XIX w. fabrykę rozbudowano. 16 marca 2006 r. niemiecki właściciel cukrowni podjął decyzję o zakończeniu produkcji i zamknięciu zakładu.

W drodze na Łysą Górę napotykamy źródełko Świętego Franciszka, wg podań woda z niego leczy choroby oczu. Szczyt Łysicy (612 m. n.p.m.) schowany jest wśród jodeł, dlatego nie ma tutaj co liczyć na widoki. Występują tu liczne gołoborza - rumowiska skalne. U podnóża Łysicy znajduje się klasztor w miejscowości Św. Katarzyna - kiedyś stał tu drewniany kościół, zbudowany przez Wacławka - rycerza króla Wł. Jagiełły. W oddali widać ruiny zamku w Bodzentynie.